City & Guilds

IELTS Life Skills Nedir?.

1878 yılında dönemin İngiltere Kraliçesi Victoria’nın emri ile kurulan IELTS Life Skills, gerek köklü geçmişi, gerekse günümüz iş dünyasındaki önemli değeri ile uluslararası İngilizce ve mesleki yeterlilik belgesi veren saygın bir kurumdur. Diğer uluslararası İngilizce yeterlilik belirleme ve derecelendirme sınavlarına göre üstün özellikleri ve büyük avantajları bulunmaktadır.

IELTS Life Skills, uluslararası geçerliliği yanı sıra, adaya verilen Europass Sertifikası, uluslararası standartlarda bir özgeçmiş hazırlamaya ve bu özgeçmişin insan kaynakları departmanları tarafından uluslararası standartlarda incelenmesine olanak sağlar. Ayrıca yüzlerce meslekte, mesleki İngilizce belgesi verebilen tek kuruluştur.

Tüm dünyada geçerli uluslararası akreditasyon

IELTS Life Skills, 130 yıllık köklü tarihiyle dünya üzerinde 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren, Kraliyet vakfı tarafından önemli imtiyazlara sahip kar amacı gütmeyen saygın bir kurumudur. Hükümetlerle omuz omuza çalışarak, kalite ve deneyimiyle İngiliz Milli Eğitim sistem ve müfredatını şekillendirmekte, hem İngilizce dili hem de mesleki yeterlilikte uluslararası standartlara damgasını vurmaktadır.

IELTS Life Skills, mesleki kriterleri uluslararası saygın iş çevrelerince geniş kabul gören dünya çapında akredite olmuş bir yapıya sahiptir. Dünya üzerinde ortalama 8000 sınav merkezi bulunmaktadır.

IELTS Life Skills, ESOL ve SESOL oturumlarını içeren A1 Diploma sınavı Birleşik Krallık Border Agency (UKBA) tarafından Aile Birleşimi resmi sınav sonuç belgesi olarak kabul görmektedir.

Europass Dil Pasaportu

IELTS Life Skills uluslararası İngilizce dil sınavlarıyla beraber tüm sınava katılan öğrencilere Europass Certificate Supplement yani Europass Dil Sertifikası verilmektedir.

 

IELTS Life Skills Birleşik Krallık’ta Europass Sertifika verme hakkına sahip tek resmi kurumdur. Türkiye’deki yetkili sınav merkezi olarak bu sertifikayı katılımcılarımıza verebilen ender kurumlardan bir tanesiyiz.

Birleşik Krallığın Sınavı

İngiltere’deki kolej ve ortaöğretimde eğitim alan öğrencilerin %50’den fazlası diğer bir deyişle her iki öğrenciden biri IELTS Life Skills sertifikası alarak eğitim hayatlarına devam ediyor. Bizler uluslararası akreditasyona sahip bu sınavı ülkemiz öğrencilerine sunuyoruz.

 

Birleşik Krallıkta’ki eğitim ve yaşam kapılarını kendi öğrencilerimize açıyoruz. Örneğin NQF’e bağlı IELTS Life Skills B1 IESOL diploması alan her öğrenci UCAS aracılığı ile İngiliz Üniversitelerine şartlı kabul edilirken, B2 IESOL diploması alan her öğrenci hazırlık okumadan UCAS aracılığı ile İngiltere’deki bir üniversiteye direkt kabul edilir. IELTS Life Skills diplomaları aynı zamanda UKBA (United Kingdom Border Agency) tarafından kabul edilen resmi belgelerdir.

IELTS Life Skillssınavları iki aşamalı ESOL ve SESOL oturumları ile yapılmaktadır. International ESOL sınavları benzer sınavların aksine Listening – Writing – Reading ve Speaking sınavlarını aynı anda vermek yerine, Speaking bölümünü SESOL oturumunda ayrı şekilde vermektedir. Böylece Speaking (Konuşma) bölümünde adayların sınava daha rahat ve stressiz girmesine ve adayın konuşma seviyesinin daha adil bir şekilde ölçülmesini sağlar.

IELTS Life Skills benzer İngilizce yeterlilik sınavları içinde en makul ve kabul edilebilir sürede Written (Yazılı) ve Spoken (Sözlü) ölçümü yapan bir sınavdır. Aşırı süren sınavların verdiği zihinsel yorgunluk ve konsantrasyon problemi IELTS Life Skills’te yaşanmaz.

Sınavın Değerlendirilmesi ve Geçerliliği

Olası bir başarısızlık durumunda diğer sınavların aksine tüm sınavı yeni baştan almak yerine sadece başarısız olunan bölümün alınması yeterlidir. Bu özellik, finansal açıdan da öğrenciye büyük avantaj sağlar. Bu sebeple ESOL ve SESOL olmak üzere iki ayrı oturumda iki ayrı değerlendirme yapılmaktadır.

Saygın konumu ve benzerlerinin aksine ömür boyu geçerlilik avantajı ile gerek yurtiçinde gerekse yurtdışındaki özel sektör ve kamu dünyasında geniş kabul görmektedir. Diğer sınavlardaki 2 yıl geçerlilik kuralı IELTS Life Skills’te bulunmamaktadır.

Adaylarımız, IELTS Life Skills sınavına katılıp uluslararası geçerli bir belge ya da diploma ile Europass Sertifikası almakla kalmaz, aynı zamanda sınava katılan adayların uluslararası kabul standartlarına uygun CEFR (Common European Framework of Reference) sınav sonu değerlendirme raporu da verilir. Bir çeşit konu analizi niteliğinde olan bu belge sayesinde adaylarımız İngilizcede eksik oldukları noktaları saptayıp, bir sonraki sınava daha bilinçli ve sistemli hazırlanır, dil okullarımızdan profesyonel destek alırlar.

IELTS Life Skills’in Avantajları

IELTS Life Skills, Avrupa Ortak Dil Kriterleri ile tam uyumludur. Ölçüm ve değerlendirmeler A1 A2 / B1 B2 / C1 C2 seviyeleri üzerinden yapılmaktadır. Böylece karmaşık rakam – isim – taban / tavan puan kavram karmaşasını ortadan kalkar.

Benzer sınavların aksine IELTS Life Skills, adayların İngilizce seviyelerini ölçerken, adayın İngilizceyi kullanabilme yeteneğini serbest bırakır. Adaylar sınavda, kelime anlamlarından ya da eş anlamlı kelimelerden kaynaklı haksız algı kayıplarının önüne geçmek için monolingual (İngilizceden İngilizceye) sözlükleri rahatlıkla kullanabilir. Tıpkı anadili İngilizce olan birinin günlük hayatta kullandığı sözlük gibi bu hak bizde adaya tanınmaktadır.

IELTS Life Skills sadece İngilizce yeterlilik sınavı değil, mesleki İngilizce yeterliliği de ölçen dünyadaki tek sınav merkezidir. Turizmden sanayiye, teknolojiden gıdaya hangi meslek olursa olsun, bu meslekleri icra eden tüm adayların İngilizce iletişim becerilerini ölçer ve bunu uluslararası geçerli bir diplomayla belgelendirir. Bu belgeler ömür boyu geçerlidir.

 

Uygun Sınav Fiyatı

IELTS Life Skills sınavları %40’lara varan fiyat avantajı sunmaktadır. Sınav katılım ücreti benzer sınavlara oranlara daha düşüktür. Adaylar dilerlerse sınavlara tek bölümden girebilir, başarısızlık durumunda sadece o bölümü tekrar alabilir ve eksik skorlarını bu sayede kısa sürede tamamlayabilirler.

IELTS Life Skills Nedir?,  IELTS Life Skills,  IELTS Life Skills’in Avantajları,  Birleşik Krallığın Sınavı,  Europass Dil Pasaportu,  Tüm dünyada geçerli uluslararası akreditasyon